CENÍK

                                                                POPLATKY + STRAVNÉ

Rodiče se zavazují platit platbu za péči o dítě na účet č. 2702208841/2010. Platba se provádí vždy měsíc dopředu do 30. dne předchozího měsíce nebo v den nástupu.
CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2023            stravné 80,--/den + sazba dle docházky a věku

DOCHÁZKA do 3 let nad 3 roky
1x týdně 1400 1720
2x týdně 2000 2640
3x týdně 2400 2960
4x týdně 2880 3640
5x týdně 3360              4540           

 

Všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti včetně bonusu z Magistrátu.

Poplatky + stravné

Rodiče se zavazují platit platbu za péči o dítě na účet č. 2702208841/2010. Platba se provádí vždy měsíc dopředu do 30. dne předchozího měsíce nebo v den nástupu.

CENÍK platný od 1. 9. 2022
         Platba je za celý měsíc bez ohledu na počet dní + stravné

PLATBA
docházka do 3 let nad 3 roky
5x v týdnu 2520 3360
4x v týdnu 2040 2720
3x v týdnu 1560 2080
2x v týdnu 1440 1800
1x v týdnu 1000 1200

DĚTI : do 3 let = do 31.8. po třetích narozeninách
STRAVNÉ : se platí dle dnů v měsíci a činí 80,--/den

                   Stravné je dováženo externí firmou
Zákonní zástupci se seznámili s ceníkem a souhlasí s podmínkami platby.
V ojedinělých případech lze provést individuální kalkulaci.
Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů.
V případě nepředvídatelných událostí na něž nemá DS vliv (vládní nařízení, hygiena apod.)nebo delší přerušení docházky (dovolená, dlouhodobá nemoc…) jsou rodiče povinni zaplatit 1/2 platby jako režijní náklady.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poplatků za služby. Zákonní zástupci budou o této změně informováni prostřednictvím emailu.

Jsou-li zákonní zástupci v prodlení, je pracovník oprávněn nepřijmout dítě do zařízení.
BONUS : Statutární město Jablonec nad Nisou poskytuje finanční bonus ve výši 1000,--/měsíčně. Podmínky pro poskytnutí  naleznete na webu města.