PODPORA

PODPORA

Od 1. 9. 2023 je dětská skupina financována ze státního rozpočtu a z příspěvků od rodičů.

Název projektu: SLUNÍČKO
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017266
Harmonogram projektu: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2023
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitu 12 míst s názvem SLUNÍČKO.
SLUNÍČKO dětská skupina vznikla za pomoci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017266              

 Svou činnost zahájila  1. 6. 2022 fází vybudování, tj. úpravou prostor, nákupem potřebného vybavení, vyřizováním nutných dokumentů atd. Byly provedeny všechny potřebné úpravy prostor tak, aby vyhovovaly veškerým zákonným hygienickým požadavkům na provoz dětské skupiny. Byly upraveny toalety, zřízena kuchyňka, byla položena nová podlaha a provedena výmalba v denní místnosti, pořízeny úklidové a hygienické prostředky, byl upraven a dokoupen nábytek na uložení lůžkovin a zakoupena řada hraček, pomůcek a dalších drobností pro práci s dětmi. Personál dětské skupiny byl pečlivě vybrán, patřičně vyškolen a všichni členové personálu splňují zákonné podmínky pro práci v DS. Byl proveden zápis do evidence poskytovatelů MPSV ke dni :
Provoz dětské skupiny začal 1. 9. 2022

 

SPOLUPRACUJEME :

- MAGISTRÁT JABLONEC NAD NISOU
- GREPA Networks s.r.o.
- Stravovací služby Pažout