KDO JSME

Jsme dětská skupina pečující o děti od 1 roku do 6 let s maximální kapacitou 12 dětí.

O děti ve Sluníčku se stará plně kvalifikovaný personál ve velmi přívětivém prostředí. Snažíme se zábavnými způsoby s dětmi rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, sociální dovednosti, smyslové vnímání, hygienické návyky a sebeobsluhu. S dětmi denně tvoříme, zpíváme, sportujeme, hrajeme si a dovádíme. Pobyt venku je na denním pořádku a je pro nás velmi důležitý.

Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, dle jeho schopností, požadavků a s ohledem na jeho potřeby. Jsme otevřeni všem dětem a vždy se snažíme vyhovět v co největší míře.
Rodiče pravidelně informujeme o prožitém dnu ve školce na sociálních sítích - převážně tedy na Fb
                                                                                                         https://www.facebook.com/profile.php?id=100080990262585

Sesterskými skupinami jsou :
KOSTIČKA https://www.dskosticka.cz/
BUBLINA-JBC https://www.bublina-jbc.cz/