ÚVOD

Název projektu: SLUNÍČKO
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017266
Harmonogram projektu: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2023
Jedná se o provoz evidované dětské skupiny s kapacitou 12 míst s názvem SLUNÍČKO dětská skupina

SLUNÍČKO je dětská skupina a poskytuje péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
Vznikly jsme na základě zákona 247/2014 Sb, a 350/2021 Sb.
Naším posláním je péče o děti, jejich všestranný rozvoj a to vše s přihlédnutím k jejich indiviuálním potřebám.